סטורן

בצל סטורן
הבשלה:
בינונית

צורה:
סביבון

שיטת גידול:
זריעה ישירה

צבע קליפה:
צהוב

טעם:
עדין

חודשי אחסון:
4-5 חודשים באחסון מקיף.
* לעתים קרובות נעשה שימוש בתנאי קור ומיעוט חמצן כדי להאריך את חיי המדף.

עונת זריעה מיטבית:
סתיו

עמידויות:
עמידות לשורש ורוד