סיירוס

פרי מוצק בעל כושר השתמרות טוב.

פלפל סיירוס
מידות הפרי(קוטרXאורך):
9X10

משקל (גרם):
180-220

הבשלה:
בינונית

דופן הפרי:
עבה

אופי צימוח:
בינוני וזקוף

שיטת גידול:
חממות, מנהרות, בתי רשת

עונות שתילה מיטביות:
סתיו

עמידויות:

HR: PMMoV 1,2,3
IR: TSWV


המלצות אגרוטכניות:
הזן בעל יכולת חנטה גבוהה לכן מומלץ לדלל פירות קטנים