סליו

כרובית אלמוגים טעימה, מומלץ לאכול גם את הגבעולים, טעם אגוזי.

כרובית סליו- כרובית האלמוגים
משקל קולס (ק"ג):
1-1.5 ק''ג

מועדי שתילה מיטביים:
ספטמבר - מרץ

בכירות:
75-100 ימי גידול

צורת קולס:
אלמוג

החברה:

HM-CLAUSE-logo


להסיר H?
1