עדה

זן בעל ראש גדול.

בצל עדה
הבשלה:
מוקדמת מאוד

צורה:
סביבון

שיטת גידול:
זריעה ישירה או בצלצולים

צבע קליפה:
צהוב

טעם:
עדין

חודשי אחסון:
3-4 חודשים באחסון מקיף.
* לעתים קרובות נעשה שימוש בתנאי קור ומיעוט חמצן כדי להאריך את חיי המדף.

עונת זריעה מיטבית:
סתיו