עופר

פרי איכותי בעל דופן עבה. יבול גבוה והמשכיות מצויינת.

פלפל עופר
מידות הפרי(קוטרXאורך):
10X11

משקל (גרם):
190-210

הבשלה:
מוקדמת

דופן הפרי:
עבה

אופי צימוח:
זקוף וחזק

שיטת גידול:
חממות, בתי רשת

עונות שתילה מיטביות:
סתיו מוקדם

עמידויות:

HR: PMMoV 1,2,3