שיאון

חמניית שלי
ימים לפריחה:
70

גובה (ס"מ):
150

יבול (ק"ג לדונם):
300-400

יבול סוג א (%):
80+

משקל אלף (גרם):
205

אורך זרעון (מ"מ):
24-25