עלים צהובה

מצטיינת בגודלה ובטעמה המשובח.

חסה עלים צהובה
משקל (גרם):
800-1300

צורת הקולס:
זקוף וסגור

צלעות:
חלקות

צבע:
ירוק בהיר-צהבהב

עונות שתילה מיטביות:
חורף

מספר ימים משתילה לקטיף:
90-110