עתיר

בלוקי אדום איכותי, בעל פוטנציאל יבול גבוה מאוד.

פלפל עתיר
מידות הפרי(קוטרXאורך):
10.5X11.5

משקל (גרם):
220-240

הבשלה:
מוקדמת

דופן הפרי:
עבה

אופי צימוח:
זקוף וחזק

שיטת גידול:
חממות, מנהרות, בתי רשת

עונות שתילה מיטביות:
סתיו מוקדם

עמידויות:

HR: PMMoV 1,2,3
IR: TSWV