פיבי

זן מיני פלאם חדש חזק ופורה בעל התאמה ייחודית לקטיף באשכולות.

עגבניית פיבי
צורת הפרי:
פחוס

כתפיים ירוקות:
+

שיטת גידול:
חממה, בית רשת

עונות שתילה מיטביות:
כל השנה

בריקס:
6-7.5

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1), ToMV, Pst, Ff
IR: Mi, Mj, TYLCV, ToTV