פירסט לאב

בעל פירות קטנים, מיועד לקטיף אשכולות ובודדים.

עגבניית פירסט לאב
צורת הפרי:
כדורי

כתפיים ירוקות:
+

שיטת גידול:
חממה

עונות שתילה מיטביות:
כל השנה

בריקס:
8

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, Pst
IR: Mi, Mj