פלוטו

כושר אחסון ועמידות לשורש וורוד.

בצל פלוטו
הבשלה:
מאוחרת

צורה:
כדורי

שיטת גידול:
זריעה ישירה

צבע קליפה:
חום

טעם:
מעט חריף

חודשי אחסון:
5 חודשים בממוצע באחסון מקיף.
* לעתים קרובות נעשה שימוש בתנאי קור ומיעוט חמצן כדי להאריך את חיי המדף.

עונת זריעה מיטבית:
חורף

עמידויות:

HR: Pink Root