פררה

סגירת ראש מצוינת

כרובית פררה
משקל קולס (ק"ג):
2-2.5

מועדי שתילה מיטביים:
אמצע אוגוסט- אוקטובר , אמצע פברואר- אמצע אפריל

בכירות:
בכיר (75-80 יום)

צורת קולס:
כדורי

גודל ראש:
גדול ומוצק