קמליה

צבע אדום עמוק ואשכול מסודר.

עגבניית קמליה
צורת הפרי:
כדורי

כתפיים ירוקות:
+

שיטת גידול:
חממה או שטח פתוח בהדליה

עונות שתילה מיטביות:
כל השנה

בריקס:
7-8

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1), ToMV