רביב

זן חסה רומית לשתילות קיץ, בעל סבילות להחמת קצות עלים, הפרגה ומחלת הפוזריום.

חסה רביב
משקל (גרם):
400-600

צבע:
ירוק בהיר

עונות שתילה מיטביות:
מרץ-ספטמברר

מספר ימים משתילה לקטיף:
הבשלה 30-50 יום משתילה בהתאם לתנאי הסביבה

סבילויות:
סבילות טובה להחמת קצות עלים, הפרגה ומחלת הפוזריום

שונות:
אחידות טובה
עונה מומלצת: קיץ

גרסת הדפסה