רונהלי

זן מטיפוס עלה אלון בעל צבע ירוק בהיר אטרקטיבי

חסה רונהלי
משקל (גרם):
500-1300

צורת הקולס:
כדורי

בסיס הקולס:
מפורץ

צבע:
ירוק בהיר

עונות שתילה מיטביות:
כל השנה

מספר ימים משתילה לקטיף:
35-110 בהתאם לתנאי הסביבה

עמידויות:
IR:LMV

IR:LMV