רועי

יבול גבוה, בעל אחידות פרי טובה

מלון רועי
משקל (ק"ג):
0.8-1.2

בשלות:
בינונית

עונות שתילה מיטביות:
קיץ, סתיו

עמידויות:

HR: Fom (race 1,2)
IR: Px, Pcu


צבע ציפה:
ירוק

טעם:
מתוק, בעל בריקס גבוה

צורה:
עגול