רזיסטאר

כנת עגבנייה להגברת עצמת הצימוח ותוספת עמידויות.

עגבניית רזיסטאר
עונות שתילה מיטביות:
סתיו, אביב וחורף

המלצות אגרוטכניות:
בעגבניות חממה מומלץ לא לפצל לשני ענפים. בצ'רי ניתן לשקול פיצול לשני ענפים או יותר תלוי בזן המורכב

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race1,2), ToMV, For
IR: Mi, Mj, Pyl