ריימונד

יבול גבוה, בכירות טובה

מלון ריימונד
משקל (ק"ג):
2-3.5

בשלות:
בכיר

עונות שתילה מיטביות:
אביב וקיץ מוקדם

עמידויות:

HR: Fom (race 1,2)
IR: Px, Pcu


צבע ציפה:
קרם

טעם:
בעל טעם טוב

צורה:
אובלי