רייצ'ל

יבול גבוה, מוצקות טובה

מלון רייצ'ל
משקל (ק"ג):
2-3.5

בשלות:
בכיר

טעם:
בעל טעם טוב

צבע ציפה:
קרם

צורה:
אובלי

עונות שתילה מיטביות:
אביב, קיץ

עמידויות:

HR: Fom (race 1,2)
IR: Px