שביט

זן רומא מסיים לשטח פתוח, צמח חזק עם חנטת חום ויבול מצוינים, עמיד צהבון האמיר וקימחונית.

צורת הפרי:
אובאלי

משקל (גרם):
120-160

שיטת גידול:
שטח פתוח שרוע או הדליה

עונות שתילה מיטביות:
אביב, קיץ

המלצות אגרוטכניות:
בזני עגבנייה מטיפוס רומא, בניית מערכת שורשים חזקה מתחילת העונה עשויה להפחית תופעת שחור פיטם. עומד מומלץ של 1,100 צמחים לדונם בגידול שרוע, ושל 1,100-1,200 צמחים לדונם בגידול מודלה.

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1,2), Pst
IR: TSWV, sl, Lt, TYLCV