שוהם

אפיל מאד, מומלץ לתחמיץ, עמידות מוחלטת לחלדון צהוב וחלדון עלה. מתמודד היטב עם קרקעות לא מנוקזות.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
תחמיץ

איכות אפייה:
בינונית

ימים מהצצה להשתבלות:
100-115

גובה הצמח (ס"מ):
100-110

יבול (ק"ג/דונם):
500-700

עמידויות שדה:
חלדון קנה, חלדון צהוב, חלדון עלה, ספטוריה

צבע גרגיר:
חום

משקל אלף/גרם:
42-46