שונית

עגבניית אשכול בעל פרי גדול. זן חזק ועתיר יבול

צורת הפרי:
כדורי

משקל (גרם):
130-160

כתפיים ירוקות:
-

שיטת גידול:
חממה או בית רשת

עונות שתילה מיטביות:
אביב, קיץ, סתיו

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1,2),ToMV, For, Ff
IR: Mi, Mj