שירן

מיועד לקטיף אשכולות, צמח קומפקטי עם פוטנציאל ליבול גבוה, אשכול מצוין עם חיי מדף ארוכים.

עגבניית שירן
צורת הפרי:
כדורי

כתפיים ירוקות:
+

שיטת גידול:
חממה ובית רשת

עונות שתילה מיטביות:
כל השנה

בריקס:
7-8

עמידויות:

HR: Fol (race 1,2), ToMV
IR: Mi, Mj