שלי

עתירת יבול, מתאימה לעיבוד תעשייתי.

חסה שלי
משקל (גרם):
800-1300

צורת הקולס:
כדורי

צבע:
ירוק

עונות שתילה מיטביות:
נובמבר - פברואר

מספר ימים משתילה לקטיף:
80-110 יום משתילה בהתאם לתנאי הסביבה

עמידויות:

IR: LMV