שלי

חמניית שלי
ימים לפריחה:
65

גובה (ס"מ):
145

יבול (ק"ג לדונם):
300-350

יבול סוג א (%):
80+

משקל אלף (גרם):
195

אורך זרעון (מ"מ):
23-24