שפע

זן אפיל, עתיר יבול במיוחד בתנאים מיטביים.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
אפייה, תחמיץ

איכות אפייה:
בינוני

ימים מהצצה להשתבלות:
95-105

גובה הצמח (ס"מ):
70-90

יבול (ק"ג/דונם):
600-850

עמידויות שדה:
חלדון עלה, רביצה

צבע גרגיר:
חום

משקל אלף/גרם:
40-44