תבור

חד שנתי, חד קצירי. מתאים לרוב הקרקעות. מתאים גם לזבל ירוק בעיקר בין השורות במטעים וכרמים. שיעור זריעה נמוך מאפשר חסכון בהוצאות. קציר לשחת יתבצע בשלבים מוקדמים של הפריחה. בשדות לייצור שחת ניתן לערבוב עם בקיה שדות ובקיה פופאני.

תלתן
קציר:
חד קצירי

גובה צמח (ס"מ):
90-100

ייעוד:
חציר, האבסה ישירה, זבל ירוק

יבול ח"י ק"ג/דונם:
400-800 בהתאם לכמויות הגשם