תדמור

מתאים לאחסון ארוך יחסית.

בצל תדמור
הבשלה:
בינונית

צורה:
כדורי

שיטת גידול:
זריעה ישירה

צבע קליפה:
חום בהיר

טעם:
מעט חריף

חודשי אחסון:
6 חודשים בממוצע באחסון מקיף.
* לעתים קרובות נעשה שימוש בתנאי קור ומיעוט חמצן כדי להאריך את חיי המדף.

עונת זריעה מיטבית:
דצמבר

עמידויות:

IR: Pink Root