חסה תומר

חסה רומית חורפית בעלת קולס סגור, מתאימה לשיווק גם כלבבות, מצטיינת בגודלה ובטעמה המשובח.

חסה תומר
משקל (גרם):
300-600

צורת הקולס:
זקוף

צבע:
ירוק כהה

עונות שתילה מיטביות:
סתיו, חורף, אביב

מספר ימים משתילה לקטיף:
70-120

סבילויות:
סבילות להפרגה ולמחלת העורקים המעובים. פחות נטייה להסתלסלות מזן טמיר.

עמידויות:

IR: LMV