תערובת דאריאל וגליל

תערובת המשלבת את כל האיכויות של הגליל והדאריאל עם גלוטן אינדקס ראוי.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
אפייה, תחמיץ

איכות אפייה:
טובה

ימים מהצצה להשתבלות:
90-95

גובה הצמח (ס"מ):
90-100

יבול (ק"ג/דונם):
900-700

עמידויות שדה:
חלדון עלה

צבע גרגיר:
בהיר

משקל אלף/גרם:
38-44