נגב

בכיר, עתיר יבול, קש איכותי, עמידות שדה לספטוריה.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
אפייה

איכות אפייה:
טובה מאוד

ימים מהצצה להשתבלות:
75-80

גובה הצמח (ס"מ):
90-95

יבול (ק"ג/דונם):
500-700

עמידויות שדה:
חלדון קנה, חלדון עלה, ספטוריה

צבע גרגיר:
חום בהיר

משקל אלף/גרם:
40-44