עגבניית ג'סטינה

ג'סטינה

זן צ'רי לקטיף באשכולות, בעל עוצמת צימוח בינונית, מוצקות טובה וחיי מדף ארוכים מאוד, עמיד לסידוקים.

קרא עוד

עגבניית שירן

שירן

מיועד לקטיף אשכולות, צמח קומפקטי עם פוטנציאל ליבול גבוה, אשכול מצוין עם חיי מדף ארוכים.

קרא עוד