גזר מאסטרו

מאסטרו

זן עתיר יבול, בכירות בינונית (140-155 ימי גידול), מתאים למזרעי אוגוסט. אשרוש גדול, צילנידרי ואיכותי, עמיד להפרגה ומתאים ליצוא ולאחסון  

קרא עוד

גזר מלודיו

מלודיו

יבול גבוה מאד, אפילות בינונית (165-180 יום), מתאים למזרעי סוף אוגוסט עד תחילת אוקטובר. אשרוש גדול, צילינדרי-קוני ועמיד לשבר ועלווה חזקה. מיועד ליצוא למגוון יעדים ולאחסון ארוך

קרא עוד