חיטת לחם גליל

גליל

אפיל למחצה, עתיר יבול במיוחד, גרגר לבן, עמיד מאד לרביצה.

קרא עוד

חיטת לחם גליל

זהיר

זן בכיר מאד, מתאים ביותר לתנאים חצי מדבריים, עתיר יבול גם בכמות משקעים נמוכה.

קרא עוד

חיטת לחם גליל

גדיש

עתיר יבול, מצטיין בעיקר בתנאי גידול בינוניים וטובים

קרא עוד

חיטת לחם גליל

נגב

בכיר, עתיר יבול, קש איכותי, עמידות שדה לספטוריה.

קרא עוד

חיטת לחם גליל

שוהם

אפיל מאד, מומלץ לתחמיץ, עמידות מוחלטת לחלדון צהוב וחלדון עלה. מתמודד היטב עם קרקעות לא מנוקזות.

קרא עוד