חיטת לחם גליל

שפע

זן אפיל, עתיר יבול במיוחד בתנאים מיטביים.

קרא עוד

חיטת לחם גליל

נגב

בכיר, עתיר יבול, קש איכותי, עמידות שדה לספטוריה.

קרא עוד