עגבניית אורנלה

אורנלה

מיני פלאם בעל פרי מאורך לקטיף בבודדים, מוצקות טובה מאוד וחיי מדף ארוכים.

קרא עוד