RS

כנת עגבנייה איכותית וחזקה, גודל פרי, אחידות ויבול גבוה

קרא עוד

בשמת

צ'רי אדום חזק ופורה, עם טעם טוב וסבילות גבוהה לווירוס החדש

קרא עוד

סימון

זן אשכולות חזק ופורה עם שילוב של צבע אדום עז ומוצקות גבוהה וסבילות גבוהה לוירוס החדש

קרא עוד

אמנון

זן איכותי לשתילות סתוויות לעונה ארוכה ולשתילות אביביות לעונה קצרה.

קרא עוד

פזית

פרי איכותי ומוצק, מצטיין בחיי מדף ארוכים, צימוח חזק עם עמידות לצהבון האמיר וסבילות לכמשון

קרא עוד