לרימאר

צבע אדום עז, מוצקות גבוהה, מתאים לשתילות חום מחום לקור, איכות פרי טובה

קרא עוד

חנית

זן בעל פרי איכותי מוצק ביותר ומגוון עמידויות לרבות לקמחונית.

קרא עוד

שביט

זן רומא מסיים לשטח פתוח, צמח חזק עם חנטת חום ויבול מצוינים, עמיד צהבון האמיר וקימחונית.

קרא עוד

עגבניית קורן

קורן

זן רומא מסיים, מרכז יבול ופורה בעל צמח מצוין לגידול שרוע, פרי איכותי

קרא עוד