תלתן

תבור

חד שנתי, חד קצירי. מתאים לרוב הקרקעות. מתאים גם לזבל ירוק בעיקר בין השורות במטעים וכרמים. שיעור זריעה נמוך מאפשר חסכון בהוצאות. קציר לשחת יתבצע בשלבים מוקדמים של הפריחה. בשדות לייצור שחת ניתן לערבוב עם בקיה שדות ובקיה פופאני.

קרא עוד